شخصیت و گروه خون

افرادیکه گروه خونی آنها A است:

افرادی هستند که در طول زندگی تغییرات زیادی در اخلاق خود دارند زمانی پر تلاش مبتکر و پرهوشند و زمانی بی حوصله و بی تفاوت. معمولا کمرو و تاثیر پذیرند و در مقابل افراد جدید خوب عمل نمی کنند زیاد به کسی اعتماد ندارند و دیر دوست میشوند از دورویی و تظاهر متنفرند ریسک نمی کنند بدون مطالعه و تحقیق دست به عمل نمیزنند. در مشاغل حساسی همچون مدیرکلی بانکداری و ... موفقند.

افرادیکه گروه خونی آنها B است

موفقیت ویژه ای دارند انسانهایی رک گو بی پرده و با اراده و جسوری هستند. صریح و جدی حرف میزنند و راحت عمل می کنند از حیث درونی کاملند و تحت تاثیر قرار نمی گیرند نقابی از خشونت دارند افرادی سخاوتمند بلند نظر خودرو پرکار پر شور و فعالند. نگرانی و کم حوصلگی خصوصیتی است که گاهی گریبانگیرآنها می شود دوستان زیادی ندارند و دیر می جوشند در زمینه کار مثبت و جاه طلبند کنار آمدن با آنها آسان نیست

افرادی که گروه خونی آنها O است:

خوش بین خوش فکر و سرزبان دارند می توانند با هر گونه تغییر مطابقت شوند گلیم خود را از آب می کشند با اراده و صمیمی اند بر اعصابشان مسلطند دلشان می خواهد خوب زندگی کنند دنبال پول نیستند و مسئولند


افرادی که گروه خونی آنها AB است:

بی نهایت حساس زود رنج و عصبیند و همیشه تحت تاثیرند بی ثبات به نظر میرسند گاهی با حرارت و پرشورند و گاه 180 درجه تغییر میکنند روحیه انعطاف دارند و سرشار از ذوقند از بذل و بخشش لذت میبرند و از کمک به دیگران کوتاهی نمیکنند آنها سخنوران خوبی هستند در مشاغلی همچون پزشکی پرستاری مددکاری و وکالت موفقند

 

/ 0 نظر / 43 بازدید