هرکس با ماست بیاید زیر این پرچم!

هرکس با ماست بیاید زیر این پرچم!

 

 

کیهان: «تشکیل جبهه، بزرگترین اشتباه موسوی بود و او با چنین کاری خود را له می کند»،سایت نزدیک به پسر هاشمی ضمن درج این تحلیل نوشت: وقتی جبهه درست کردی و اسم شنگول و منگول برایش گذاشتی، خودت دست و پای خودت را بسته ای».

این سایت که از سوی شماری از گردانندگان سایت توقیف شده بازتاب اداره می شود همچنین درباره تاسیس جبهه از سوی نامزد ناکام اصلاح طلبان نوشت: انگار که پرچمی به دست گرفته ای و بلند کرده ای با عکس تام و جری! بعد هم خطاب کرده ای که هرکس با ماست بیاید زیر این پرچم. آدم هایی که زیر پرچم برو هستند خیلی کم هستند. اصلا ایرانی ها خوششان نمی آید این طوری بروند زیر بلیت و تشکیلات کسی. موسوی با این خطای آشکار، پتانسیلش را از دست داد و محدود کرد به یک باکس خودساخته. دفتر و دستک سازی بوی کیسه دوزی می دهد. این هم نباشد، معنی اش این است که هر کس می خواهد با ما باشد به این راه سبز امید اعلام وفاداری کند. تشکیل جبهه خطای استراتژیک و بزرگی بود.

tomjery_rahesabz_01

این سایت اضافه کرد: آخر چنین حرکتی در چنین موقعی چه لزومی داشت. تو خودت تابلو بودی، چه کار داشتی که یک پرچم مضحک دست بگیری؟ برو نگاه کن ببین مردم کجایند، برو وسطشان. بدبختی این که احمدی نژاد با همین روش، میان توده رفته. تو چرا رفتی همچین خطایی کردی؟ کل پتانسیلت را سوخت دادی رفت.

 

/ 0 نظر / 36 بازدید